מה סכום כל הזוויות של- משובע, מתושע, מעושר, מצולע בן 12 צלעות?

סכום הזוויות במשובע הוא 900 מעלותסכום הזוויות במתושע הוא 1260 מעלותסכום הזוויות במעושר הוא 1440 מעלותסכום הזוויות במצולע בן 12 צלעות הוא 1800 מעלות X

שאלות קשורות