מה סכום הזוויות במתושע, מעושר ומצולע בן 12 צלעות?

מתושע - 1260מעושר - 144012 צלעות - 1800הנוסחה: 180 (מספר הצלעות - 2) X

שאלות קשורות