איך מסמנים את זה בכתיב מתמטי? BC חוצה את זווית ABD

מעבירים קו ישר מאמצע הזווית עד לצלע. X

דוגמהקישורים מצורפים:תמונה X

אין סימן מיוחד.יש סימן למקביל וזווית בלבד. X

אתה שינית את השאלה חבר... X

נכון כי כשענית הבנתי שזה לא הכוונה.. עכשיו זו שאלה הנכונה. X

אין סימון למיטב ידיעתי. אתה גם יכול פשוט לרשום את זה במילים אם השאלה דורשת. X

זה כאילו הסימן של זווית X

שאלות קשורות