סימול נגישות אתרים - יש דיבורים להנגיש אתרים ובחלק מהאתרים החדשים זה מיושם עם סמל של כיסא גלגלים כחול - לדעתי הסמל הזה לא מתאים ופוגעני ואפשר לשים סמל A ולא תמונה של נכה בכיסא גלגלים כי זה לא בהכרח קשור לליקויים שמונעים לגלוש באינטרנט. מה אתם חושבים על יישום הסמל באתרים?

אני אישית לא ידעתי בכלל שיש סימון A הסימון של כיסא גלגלים יותר מוכר והרבה יותר מופיע במקומות ציבוריים ונכון שזה אמור להיות משהו שמיושם לקהילה שכן מכירה סימונים אחרים כמו A, לא הייתי חושב על מה פוגע, כמה ואיך אלא מסתכל על חצי הכוס המלאה ועל זה שאתרים יונגשו לציבור רחב מאוד. X

איני חושבת על הצד השלילי בעניין. X

שאלות קשורות