שכר של מוכר בחנות נוחות - כמה מרוויח מוכר בחנות נוחות של התחנת דלק?

משכורות תחנות דלקקישורים מצורפים:משכורות תחנות דלק X

משכורתקישורים מצורפים:משכורת X

לא לתחס לתשובה קודמת X

שאלות קשורות