הדג נחש הם ימנים או שמאלניים?

ימנים X

שמאלנים.קישורים מצורפים:--- X

מאוד החלטיים אתם.#נהגחדש X

אני מקווה ששמאלנים X

זו טעות נפוצה לחשוב שהם ימנים. הם שמאלנים. X

שמאלנים.. X

שמאלנים לפי מה שהבנתי X

שאלות קשורות