אם מגלחים עם כיוון צמיחת השיער, תמיד ישארו קוצים?

בכללי יהיו קוצים עדיף שוועה X

תמיד יהיו קוצים כיוון שככה השערה צומחת. X

לא חשוב לאיזה כיוון מגלחים, תמיד יהיה קוצים. זה גילוח X

שאלות קשורות