חידה (לא ממש קשה) איזה שפה לא נגמרת באות ת

סלנג..? X

לדינו X

לידנואספרנטויידיש גולוסולליהגברישביסלמה זולוטכנובאבללאו פטורהפילולוגיה X

אספרנטויידישגיברישפטואהבילסמה X

נשבעת נשמע כמו שפות מומצאות (סמיילי בוכה מצחוק) X

אורדואקאן X

לא רגע.. טעות בשפה.. למחוק בבקשה. X

אמוגי נחשב? X

יש שפה שנקראת זולוZulu X

שאלות קשורות