מזה אומר תעודת בגרות בהצטיינות? מאיזה ציון זה הצטיינות? ואם זה קשור גם להתחייבות אישית? מה זה נותן לי אם אני מגיע להצטיינות?

תעודת הצטיינות מקבלים בממוצע של מעל 90 X

שאלות קשורות