איך לפרוץ לפייסבוק של מישהו אחר?

לא לפרוץבשביל מה לך? -.- X

שואל השאלה:זה למטרה טובה X

פריצה זה אף פעם לא למטרה טובה. אחרת לא היית צריך לפרוץ X

שאלות קשורות