זאת לא הכמות, זאת האיכות / זו לא הכמות, זו האיכות?

נראה לי השני X

זו לא הכמות, זו האיכות X

מה השאלה?עריכה: הבנתי הבנתי.. זו X

אצלי זה מסתדר בראש בתור זאת לא הכמות, זו האיכותאבל אין לי מושג אם זה נכון, אז אלך על השני X

השני נראה לי. X

שאלות קשורות