איך אומרים יזיזים באנגלית? (לא מגוגל טרנסלט בבקשה)

Friends with Benefitsכאילו, ידידים עם הטבות... X

שאלות קשורות