מהם תנאי הקבלה לכפר הירוק?

באנג X

תכנסי לאתר כל הכפר הירוק.לדעתי שם מופיעים בו כל בפרטים שצריך לדעת.הנה האתר:קישורים מצורפים:הכפר הירוק - אתר X

לדעתי כמו בשאר הפנימיות מבחנים ותעודה של השנה הנכוחית בהצלחה! זה פנימיה טובה ויש לדעתי גם שם חוגים פעילויות לימודים מורחבים טיפ זה פשוט גם נחשב תיכון כבר יותר בעניין של לימודים אקסטרניים וכו X

כתוב כאן כמהקישורים מצורפים:_ X

שאלות קשורות