פול ווקר היה נשוי? היו לו ילדים?

בת אחת X

כן על שתי השאלותהיתה לו בת אחת בגיל 15, אני לא יודעת אם היו עוד X

כן עם בת 1 X

כן הוא הייה נשווי.. X

לפול ווקר יש ילדה בת 15 מנישואים קודמים בשם מדואו ריין, וחודשיים לפני שהוא מת הייתה לו חברה בשם גסמין. X

כן היה נשוי עם בת אחת X

בת בת 15.. X

שאלות קשורות