מקצועות באות ה - יש מקצוע שמתחיל באות ה?

הנדסאי X

היסטוריה X

הנדסה X

הנדסאי והיסטוריון X

הומופט.. הומופט הוא רופא המטפל בעזרת צמחים..הנדסאי זה לא מקצוע, זה תואר X

הוגה דעות X

הנדסאי זה לא מקצוע בטח התכוונת ל מהנדס.קיצר יש היסטוריון והאקר X

שאלות קשורות