באנגלית.. איך יודעים מתי have,has,had?

הכוונה לזמן פרפקט? X

have זה בהווה, וזה רק ב- I have, They have, We haveו- has זה בהווה, וזה רק ב- He has, She has, It hasו-had זה בעבר X

have-הווהhas-בהווהhad-בעבר X

HAS- HE SHE ITHAVE- לכל מי שלא הי שי או איטהד זה בעבר או בסביל X

have- הווה של we i you theyhas-הווה של she he ithad-של כולם בעבר.. X

had- עבר (היה לו)has- (יש לו לה ) זמן הווה ומשתמשים ל he she ithave- (יש להם לי לנו לך) זמן הווה משתמשים ל i you they we X

i + you + we + they = haveshe + he + it = hasוHAD זה בעבר. X

Had (היה) בעבר. (בהווה) Have- I You We They (בהווה) Has- He She It X

שאלות קשורות