באנגלית.. איך יודעים מתי have,has,had?

הכוונה לזמן פרפקט?

have זה בהווה, וזה רק ב- I have, They have, We haveו- has זה בהווה, וזה רק ב- He has, She has, It hasו-had זה בעבר

have-הווהhas-בהווהhad-בעבר

HAS- HE SHE ITHAVE- לכל מי שלא הי שי או איטהד זה בעבר או בסביל

have- הווה של we i you theyhas-הווה של she he ithad-של כולם בעבר..

had- עבר (היה לו)has- (יש לו לה ) זמן הווה ומשתמשים ל he she ithave- (יש להם לי לנו לך) זמן הווה משתמשים ל i you they we

i + you + we + they = haveshe + he + it = hasוHAD זה בעבר.

Had (היה) בעבר. (בהווה) Have- I You We They (בהווה) Has- He She It

שאלות קשורות