יש ביטוי - ראש דשא? אם כן, מה זה אומר?

יש זה אומר טיפש X

אלה לא השטויות האלה הרי?קישורים מצורפים:___ X

שאלות קשורות