בנות, קרה לכן פעם שהיה לכן קפל פות קדמי וקלטתן שמסתכלים לכן לשם?

שאלות קשורות