האם יהודייה מתחתנת עם נוצרי, והם עושים ילד. לפי הנצרות הילד נוצרי ולפי היהדות הוא יהודי?

נכון לילד אין זהות בכל מקום הוא שונה X

זה תלוי איך ההורים רושמים אותו כשהוא נולד, מה הם רושמים בתעודת הלידה שלו. הם יכולים לבחור שהוא יהיה נוצרי או יהודי או שהוא חסר דת. מבחינת היהדות הוא יהודי X

מבחינת היהדות הוא יהודימבחינת הנצרות הוא נוצריהוא גם וגם. X

יהדות- לפי האמאנצרות- לפי האבאשהילד יגדל הוא יבחר, למרות שטכנית... הוא יהודי X

לפי היהדות הוא יהודי לפי הנצרות הוא נוצרי הכי מבלבל בעולם X

שאלות קשורות