מלפני כמה ימים שלחתי לו הודעה של אות כלשהי הוא ראה ולא ענה וגם מלפני כמה זמן שלחתי לו היי שבוע טוב ולא ענה מה זה אומר?

ה: שואל השאלה: אני אפרט לכם על הקשר שלנומלפני יותר מחודש הוא התחיל להתקרב אליי אמרתי משהו לאיזה מורה והמורה החזירה לי ואותו ילד אמר לי שהושפלתי ואחר כך התנצל שוב ושוב ושוב מלא פעמים גם בבית ספר ובוואטסאפשדיברתי איתו פנים מול פנים הסתכל על עיניי רק עליהן והסמיק וחייך ואז הוא עבר לוואטסאפ כי לא קיבלתי את התנצלותוכתב לי מלא סליחות ואז הוסיף שאני שרה ממש ממש מדהים (כי היה חזרות ליום הזיכרון) והחמיא לי מלא ועשה לבבות ונשיקה באווירואז אמרתי לו שאני מקבלת את ההתנצלות שלו והוא כתב יופי ומלא לבבות ונשיקות באווירואז הוא שאל אז אנחנו בסדר אמרתי לו כןואז שאל אותי שאלה שקשורה במה שאמרתי פעם ואז יום למחרת כתבתי לו תודה על אתמול על מה שאמר ובהצלחה שיהיה לו בטקס וכתב תודה רבה ואז גם לךואז כתב ושוב אני אגיד את שרה ממש ממש מדהים ואני מקווה שתשירי גם מחר ולב (כי היה הטקס)ואז כתבתי לו תודה רבה ונשיקה באוויראחר כך בא יום הטקס עשינו את הטקס היה יפה והכל ואז שחזרנו שאלו איך היה לנו הטקס אז אני כמו תמיד ישר הצבעתי ואמרתי אני בהתחלה לו רציתי להשתתף בטקס כי מישהו שינה את דעתו ושאמרתי את זה הוא הסמיק ברמות מטורפותואז אחר כך הוא כזה בא לשולחן שלי בא לומר לי משהו הסתכל עלי איזה שניה ואז הלך ואז קראתי לו ואמרתי לו תודה והוא אמר על מה ואז הוא הבין וחייל כזה והוא אמר שרת ממש יפה ואז הוא יצא מהכיתה ושנכנס הסמיק מלאועכשיו הוא כזה קצת מתעלם ממני לא מדבר ככ הרבה לא מתכתב אבל מסתכל עלי מחייך אליי מסמיק שאני אומרת משהו כשאומרים את השם שלי הוא מתעורר ושאני מסתכלת על מישהו הוא מתאכזב כזה ששרתי בכיתה הוא ממש הסמיק והסתכל עלי שהוא מתעמק בשירה שלי והסמיק שחברים שלו אמרו משהואבל זה היה מזמן מאז שבוע שעבר הייתה מסיבת סיום בכיתה וכל ילד וילדה היו צריכים להביא משהו אני והוא היינו צריכים להביא אותו דבר (פיתות) והציע לי שאמא שלו תעבור ותקנה לשנינו בשבילי ובשבילו וגם הו תמיד מסתכל עלי ומחייך X

מצטער, אבל הוא לא בעניין (למרות שהוא זבל שהוא לא אומר כלום ומסנן). X

תקרא את מה שכתבתי על הקשר שלנו ותבין שהוא לא זבל X

נשמע שהוא ממש בקטע שלך וזה גורם לו להתבייש לענות.. אם את בקטע תנסי להתקשר לפי דעתי X

שאלות קשורות