נתתי מלשון לתת X

נתתי.נתנתי זה מזכיר מהפיגמות שנתן נותן כסף אז הוא נתנתי.XD X

שאלות קשורות