קיצור של whatsup שזה אומר מה קורה?

מה קורה, במן סלנג כזה

SUPניראה לי מה קורה אבל את מתכוון לWhats up?wasup?

קיצור של מה קורה בסלנג אנגלי

What is up מה קורה

מה קורה, סלנג..

sup זה לאכול ארוחת ערב, ללגום

שאלות קשורות