קיצור של whatsup שזה אומר מה קורה? X

מה קורה, במן סלנג כזה X

SUPניראה לי מה קורה אבל את מתכוון לWhats up?wasup? X

קיצור של מה קורה בסלנג אנגלי X

What is up מה קורה X

מה קורה, סלנג.. X

sup זה לאכול ארוחת ערב, ללגום X

שאלות קשורות