מה אומר הביטוי האור בקצה המנהרה?

זה מקבל משמעות בכל מיני אופנים מה שזה בעיקרון לדוגמא מחפשים משהו ולא מוצאים עד שמישו נותן רמז ודרך זה אפשר להגיע למבוקש זה נחשה אור בקצה המנהרה X

שואל השאלה:לא אני מתכוונת שבסוף של תהליך ההתאבלות נין לראות אור בקצה המנהרה ואני צריכה להסביר מזה בהקשר? X

בדכ מתארים את המנהרה כדרך ארוכה, מסע שלילי שעוברים (ההתאבלות למשל), שהאור בקצה במנהרה הזו היא המושיע שלנו. זה מתבטא גם בייאוש, המנהרה, הייאוש, והאור שבקצה היאוש, הדבר שמצליח לעודד או להחזיר אותנו למוטב. X

שאלות קשורות