אני צריכה שמישהו יענה דחוף על השאלה הזו: סכום שני מספרים הוא 200. 30% של מספר א שווים ל-20% של מספר ב. מהם המספרים? תודה רבה לעונים

את צריכה לעשות מערכת משוואות זה לא הולך ככה X

שואל השאלה:אפשר הדרכה לפתירת השאלה הזאת? X

תסמני את מס א בתור איקס. ואת ב בתור וואי. על פי הנתון אפשר להסיק ש0.3X שווה ל 0.2Y זאת משוואה אחת. משוואה שניה היא שאיקס ועוד וואי שווה מאתיים. מכאן פותרים מערכת משוואות. X

עדיין לא מצליחה: ( X

צריך לצאת לך 120 ו-80x+y=200x*0.2=y*0.3x+y=200 /50.2x=40-y*0.20.3y=40-y*0.20.5y=40 y=80x=120 X

שאלות קשורות