יש המון גרפיטי של 035 מזה אומר?

זה פשוט שם של חבורה של אנשים שעושים גרפיטי בכל מיני מקומות X

שם של יוצרי הגרפיטי X

שאלות קשורות