איזה עוד עדות יש חוץ מאשכנזים ומזרחים?

קפקזים ודרוזים X

יש הרבה עדות בתוך המושגים האלו.מזרחים - עירקים, תימנים, מרוקאים וכו.אשכנזים- רוסים, אוקריינים, פולנים וכו. X

אשכנזים וספרדים (מזרחים) זה לא עדות, זה שם מכליל למספר עדות הבאות ממקומות אלו לדוגמא:פולנים- ארצות אשכנז (בדרך כלל אירופה) אתיופים- ארצות ספרד X

אשכנזים ומזרחים זו היא הכללה של כמה עדות ולא עדה בפני עצמה. עדה היא ארץ המוצא שלך או של דורותיך הקודמים מכך ניתן להבין שכל מדינה שהגעת ממנה - נולדת וחיית בה וחיית את המסורת ודרך החיים שלה זו היא ארץ המוצא שלך=העדה שלך.אני מאוד מקווה שאני לא טועה אבל אני די בטוחה בכך... X

תימנים לא נחשבים לספרדים. X

מעריץ את קים- דרוזים זו דת לא עדה... והם לא נחשבים לא אשכנזים ולא מזרחים כי הם לא יהודים. X

שאלות קשורות