מה זה ילדי שמנת?

ילדים מפונקים X

מפונקים X

ילדים מפונקים חח X

בקיצור, ילדי הרצליה פיתוח/סביון/קיסריה/ילדים שנולדו עם כפית של זהב בפה. X

ילדים מפונקים שלא יוו מזה רעב סבל בכלל הץבחיים שלהם שלא היה חסר להם כלום שיש להם מותרות כסף X

ילדים מפונקים ועשירים. X

ילדים מפונקים ועשירים שלא חסר להם כלום X

שאלות קשורות