מי יצא אתמול במירוץ למיליון?

לא הייתה הדחה בסוף, אבל אביב וציון הגיעו אחרונים. X

אף אחד, זה היה צפוי כזה שלא תהיה הדחה. X

אף אחד הדחה פיקטיבית X

אף אחד לא היה הדחה X

ציון ואביב הגיעו אחרונים אבל נתנו להם כרטיס גירוד כאילו ושם היה רשום שהם חוזרים למירוץ. X

אף אחד זה היה נקודת סיום ללא הדחה.זה היה די צפוי כי בדרך כלל נשארים די הרבה זמן במדינה.. X

נקודת סיום בלי הדחה. ציון ואביב הגיעו אחרונים X

אביה וציון אבל הם נשארו (: הדחה תהיה רק בשבוע הבא X

לא היתה הדחה X

אף אחד, לא הייתה הדחה. X

לא הייתה הדחה בסוף. אביב וציון הגיעו אחרונים אבל לא הלכו X

אביב וציון הגיעו אחרונים אבל זאת הייתה נקודת סיום ללא הדחה אז הם חזרו למירוץ X

שאלות קשורות