מה ההבדל בין קוטר לרדיוס במעגל? ומה ההבדל בין קוטר לרדיוס באליפסה? (גיאומטריה אנליטית)

במעגל- רדיוס זה קו שנמתח מנקודת האמצע של המעגל לכל נקודה שהיא על המעגל. קוטר זה שני רדיוסים.ובאליפסה אני לא יודעת מצטערת:) X

שאלות קשורות