איך מחשבים שטח של טרפז שווה שוקיים?

נראה לי שזה בסיס הארוך + בסיס הקצר לחלק בשתיים כפול הגובה X

סכום הבסיסים כפול הגובה חלקי 2 X

שאלות קשורות