עזרה בבקשה. דני רוצה להגדיל תמונה שאורכה 9 סמ במכונת צילום. תחילה דני הגדיל את התמונה ב- 250%. א. מה אורך התמונה המוגדלת? ב. פי כמה השתנה אורך התמונה? ג. דני החליט שהוא רוצה להגדיל את התמונה המקורית פי 3 בכמה אחוזים עליו להגדיל ומה יהיה גודלה החדש?

א. 22.5ב. פי 2.5ג. 300%, 27 סמ X

א. 31.5.ב. פי 3.5. ג. פי 200%. גודלה יהיה 27 סמ.יש לך תשובות? כי יצאו לנו תשובות שונות. X

שאלות קשורות