האם בדיוטי פרי נתבג יש סניף של פנדורה?

אם זכרוני אינו מטעה אותי אז כן X

כן אמור להיות X

לא בישראל יש בכמה מקומות ואחד מהם מקסיקו אני לא יודעת אם יש עוד X

שאלות קשורות