פעם הורים היו נותנים לילדים מכה/ מכות בטוסיק.. היום יש עדיין הורים שנותנים כזה דבר?

עדיין יש הורים כאלו, ואפילו גרועים יותר. X

בטחולפרצוףולרגלולבטןעוד שאלות? X

אכן, עצוב. X

כן יש עדיין..ויש גם הורים שמכים בלי קשר לעונשים.. X

הלוואי ומכות בטוסיק היו הצרות של הילדים שמכים אותם בבית.יש את הדרך הקלה, חגורות, מקל של מטאטא.יש אנשים שלא מגיע להם להיות הורים. X

יש הורים שפשוט לא יודעים את הגבולות הברורים בין עונש לילד לבין התעללות בילד X

ברוסיה הסובייטית זה דרך לחנך את הילדים, וגם עם חגורה להרביץ להם זה נורמלי ואני מאמינה שזה עדיין מקובל אצל חלק מהמשפחות X

כן יש וזה פשוט עצוב ויש גרוע מזה X

כן, יש גרועים מאלה תאמין לי. X

כן יש עדיין וזה בסדר (מכה בטוסיק) ככה מחנכים את הילד. X

שאלות קשורות