מה זה חסר תקנה?

אין לו גבולות וחוקים..? (לא בטוחה!) X

מעוות זה לא יוכל לתקון - כלומר לא יכול לתקן.. X

שאלות קשורות