מקור השם המשפחה-דרזנר מאיזה עדה זה בא?

ארופאי. פולין או גרמניה X

אשכנזי, יש גם גרמני ויש גם הונגרי. X

שאלות קשורות