חבד הם חרדים מודרנים?

ככה מסתומרת? תפוז זה ורוד? לא. למה לא? ככה. X

חבד הם הם יהודים יקרים לכל דבר. X

שאלות קשורות