מאיזה גיל אפשר להמיר כסף בבנק לבד?

16 עם תעודת זהות. X

בדרך כלל מבקשים את הסכמת ההורים. X

שאלות קשורות