יש לי שני סוגי קמח, רגיל ותופח, בשני קופסאות פלסטיק שונים. לצערי לא רשמתי שמות על הקופסאות. כיצד ניתן לבדוק בלי לאפות משהו איזה קמח תופח ואיזה רגיל?

שימי מעט מכל קמח בכוס / קערית ותוסיפי מים חמים הריאקציה הגדולה יורת שתיווצר תעיד כי זו הקערה ובה הקמח התופח. X

שאלות קשורות