פרגית זה הרגלים של העוף?

לא זה חזה עוף רגליים של עוף זה פולקה X

לא, פרגית זה חזה עוף, משמע החזה של העוף. הרגליים של העוף זה שוקייםפולקה. X

שאלות קשורות