מדוע קצבת נכות רטרואקטיבית מוגבלת ל-15 חודשים אחורה בעוד חובות יכולים להיות 7 שנים ויותר?

הסבר.קישורים מצורפים:הסבר. X

שאלות קשורות