איך כותבים הרץ באנגלית? (זה שם משפחה)

Hertzאני חושב X

יש לי חבר ם שם משפחה כזה שרושם אותו ככה Hertz X

Hertz. X

Hertz X

.Hertz X

Heryz X

רק אני חשבתי בהתחלה שהיא מחפשת את הסרט הרץ במבוך? (עד שראיתי את הסוגריים) X

לא, גם אני ^ X

Hertz כמו החברה חח X

שאלות קשורות