מי יותר גדול מי שנולד ב 11/12/99 או מי שנולד ב 21/1/99?

21/1 X

21.1 X

האחד שנולד ב1.. X

מי שנולד ב21.1 X

זה שנולד בינואר. X

21/1/99 X

1 - ינואר, וינואר זה בתחילת השנה ו 12 זה בדצמבר סוף שנה. X

12.1 X

שאלות קשורות