משהו יודע איך משחקים את הדוב הגדול? בשביל אחותי!

שחקנו כזה בצופים (:האלה שנבחרו להיות הדוב אומרים: מי מפחד מהדוב הגדול? והילדים שעומדים מולם אומרים: אף אחדוהשתי ילדים (הדובים ) אומרים: ואם הוא יבוא?הילדים: שיבואהדוב: ואם הוא יטרוף הילדים: שיטרוףואז הילדים אמורים לרוץ ולעבור את הקו שהדוב עמד, ואת מי שאתם תופסים הוא מצטרף אלייכם X

בתמונהקישורים מצורפים:דב הגדול X

ברגע שרצים, לילדים אסור לחזור אחורה. X

שאלות קשורות