למה שמפהקים בוכים?

שמפאקים לא בוכים._. X

לא בוכים, זה דמעות.כנראה כי מערכת השמיעה מחוברת למערכת הראייה. X

אני חושבת שבגלל שגורמים ללחץ בעפעפיים וזה מותח אז יורדות דמעות. X

שאלות קשורות