מישהו יכול לעזור לי לפתור (אני יודעת שאין פתרון אבל אפשר דרך) 3+1/4X=0.25X-4

רבע זה 0.25 איקס פשוט מתבטל ואז את מקבלת 3=-4 שזו וענה שקרית -> אין פתרון X

שאלות קשורות