מה זה נכות רגשית?

אחד או אחת שקשה להם להראות רגש. הם לא מראים את זה בחיים קשה להם, אבל הם כן באיזה שהוא מקום רגישים! רק קשה להראות זה הכל X

בקישור:קישורים מצורפים:נכות רגשית-סטיפס X

אדם שלא יכול לבטא רגשות, זאת אומרת אדיש להכל לעצב, לשמחה, לאהבה וכו. X

שאלות קשורות