לבת דודה שלי נולד ילד. מה הוא בשבילי?

אין לזה שם מוגדר לדעתי X

לא חושבת שיש לזה שם חוץ מבן של בת דודה. X

פשוט הבן של בת דודה שלך.אין לזה שם מיוחד.. X

אין הגדרה הוא הבן של בת דודה שלך אבל את בשבילו דודה רבא X

בן דוד מדרגה שניה (?) X

בן דוד מדרגה שנייה. X

הבן של בת דודה שלך X

בן דוד?-. X

שאלות קשורות