האם אפשר להדבק במחלת האיידס משירותים ציבוריים?

הסיכוי הוא קלוש, בבקשה קישור.קישורים מצורפים:האם אפשר להידבק באיידס בשירותים ציבוריים. X

ממש לא ניראלי X

לא. רק דרך נוזל גוף- זרע, נוזל אשה או דם X

שאלות קשורות