באיזה חודש מתחיל הקיץ?

סוף מאי- יוני X

תחילת יוני. X

בעוד חודשיים, חודש אחרי פסח, (פסח בעוד חודש) X

שאלות קשורות