מה זה אחר בהגלבת גיל באתר של קולנוע? יש הגבלת גיל: מותר ויש הגבלת גיל: אחר, ויש הגבלת גיל לדומה 14+, לא הבנתי..

כנראה הכוונה לPG X

שאלות קשורות